Yaşam Bilimleri

Sağlık sektörü ve ilgili endüstrilerin Türkiyede stratejik öneme sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu endüstrilerin sosyal ve ekonomik etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu stratejik önem daha da iyi anlaşılabilir. Türkiye, Sağlık Bakanlığı tarafından 2004 yılında uygulamaya

devamını oku

Turizm Sektörü

Dünyanın en popüler 10. turizm merkezi olan ve 2017 yılında 38,6 milyondan fazla turisti ağırlayan Türkiye, turizm endüstrisinin gerek yerleşmiş gerekse gelişmekte olan alt sektörlerinde geniş yatırım fırsatları sunmaya devam etmektedir. Elverişli konumu, mevcut potansiyeli, mega projeleri ve 2023 yılı için

devamını oku

Tarım ve Gıda Sektörü

Dicle ve Fırat nehirlerine ev sahipliği yapan Türkiyenin tarım sektörü bugün antik Mezopotamya’nın zenginliğini yansıtmaktadır. Türkiye, elverişli coğrafi koşulları ve iklimi, geniş ekilebilir toprakları ve su kaynaklarının bolluğu ile tarım ve gıda alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

devamını oku

Savunma ve Havacılık Sektörü

Türk savunma ve havacılık sanayii son on yılda kapsamlı bir dönüşüm geçirmektedir. Son yıllarda yakaladığı benzersiz başarılarla Türkiye, günümüzde, savunma ve havacılık alanlarında en hızlı gelişen ülkelerden biridir. Birçok farklı girişimde bulunan, dünya ölçeğinde

devamını oku

Otomotiv Sektörü

Türkiye otomotiv endüstrisinin temelleri 1960lı yılların başına dayanmaktadır. Hızlı bir sanayileşme ve ilerleme döneminden geçen bu önemli sektör, montaj ağırlıklı ortaklıklardan tasarım yeteneğine ve geniş üretim kapasitesine sahip tam teşekküllü bir endüstriye

devamını oku

Türkiyede Makine Sektörü

Makine imalatı, Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlayan önemli sektörlerden biri olmaya devam etmektedir. Sektör özellikle ara mal üretebilme ve inşaat, enerji, tekstil, tarım ve madencilik gibi önemli sektörlere girdi sağlaması sayesinde Türkiyedeki imalat sanayinin

devamını oku

Türkiyede Madencilik ve Metal Sektörü

Türkiye madencilik ve metal sektörü ülkenin güçlü ekonomisine paralel olarak büyümektedir. Alpler’den Güneydoğu Avrupaya yayılarak Türkiye, Aşağı Kafkaslar, İran ve Himalayalar üzerinden Çine kadar uzanan özel bir ofiyolit türü olan Tetis-Avrasya Metalojenik Kuşağının batı

devamını oku

Türkiyede Kimya Sektörü

Geçtiğimiz on yılda dünya genelinde kimyasal ürün satışları iki kattan fazla artmış olup bu artış, büyük oranda kimyasal üretim kapasite artışının yaklaşık %80’ini gerçekleştiren gelişmekte olan ekonomilerden sağlanmıştır. Kimyasal ürün satışları Türkiye’de de son on yılda küresel eğilime oldukça benzer bir seyir izlemiştir.

devamını oku

Türkiyede İş Hizmetleri Sektörü

Türkiyenin Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrikanın kesişim noktasındaki stratejik konumunun yanı sıra ülkenin mevcut potansiyeli, kişi başı milli gelirindeki artış ve genç ve artan geniş nüfusu, Türkiyedeki iş hizmetleri sektörünün gelişimini olumlu yönde

devamını oku

Türkiyede Gayrimenkul Sektörü

Avrupanın geleceği en parlak gayrimenkul pazarlarından biri olan Türkiye için emlak pazarlarında sıklıkla kullanılan “konum, konum, konum” deyişi ülke için oldukça uygun bir söylemdir. Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asyanın kesişim noktasındaki stratejik konumu ve 81 milyona yakın

devamını oku

Türkiye’de Finans Sektörü

Finans sektörü, Türkiye’de 2000’li yılların başında yaşanan yerel ekonomik krizin ardından, uygulamaya alınan düzenleyici reformlar ve yapısal değişiklikler sayesinde, 2009 yılında baş gösteren ve sonrasında da devam eden küresel finansal krizi sırasında ne derece dirençli olduğunu

devamını oku

Enerji ve Yenilenebilir Kaynaklar Sektörü

Türkiye, geçtiğimiz 15 yılda kaydettiği ekonomik büyümeye paralel olarak dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline gelmiştir. 2002 yılından bu yana devam eden özelleştirme programının başarısı, enerji dağıtımının tamamen özel sektöre devredilmesini sağlamıştır

devamını oku

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, sürekli gelişen iş dünyasını ve toplumsal alanı doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediğinden ekonominin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Türkiye, bu sektörün gelecekteki rolünün günümüze kıyasla çok daha önemli olacağının farkındadır.

devamını oku

Türkiye’de Alt Yapı Sektörü

Gelişen Türkiye ekonomisi ulaşım, sağlık ve enerji dâhil olmak üzere birçok farklı sektörde kamu özel ortaklığı (PPP) aracılığıyla kârlı yatırım fırsatları sunmaktadır. Türkiyede altyapı yatırımı yapmak için çok sayıda neden bulunmaktadır:

devamını oku

Türkiye’de Yatırım Kılavuzu

Hızla gelişen ekonomi; 2002 yılında 231 milyar ABD doları olan GSYİH, 2017 yılında üç kattan fazla artarak 851 milyar ABD dolarına yükseldi (TÜİK) İstikrarlı ekonomik büyüme; 2002 ve 2017 yılları arasında yıllık ortalama reel GSYİH %5,8 arttı (TÜİK)

devamını oku

Türk Vatandaşlarından Vize İstemeyen Ülkeler

Vizesiz, sadece uçak bileti alıp gidebileceğiniz kolaylıkta ve güzel ülkeler var! Türk pasaportu dolaşım açısından gücü hiç fena değil. Dünyadaki 195 ülkenin 102’ine Türk vatandaşlarının “kolay giriş” yapması mümkün. Üstelik aralarında çok güzel tatil destinasyonları da var.

devamını oku

Türk Vatandaşı Olmanın Avantajları

Vatandaş: Aynı topraklar üzerinde yaşayan ve aynı devlete bağlı bireylere denir. Vatandaşlık önemli ve kutsal bir bağdır. Vatandaşlık hak ve görevleri dörde ayrılır.

devamını oku

Türkiye de Yaşam

Yeni bir hayata başlamak, çalışmak ya da emekli olmak için yabancı ülkelerden giderek artan sayıda kişi Türkiye’ye yerleşmektedir. Türkiye, son on dört yıl içinde çarpıcı bir biçimde değişim göstermiş ve bazı alanlardaki modernleşme süreci çok hızlı gerçekleşmiştir.

devamını oku

Türkiyeye Genel Bakış

Türkiye ekonomisi, son 14 yılda kaydettiği istikrarlı büyümeyle üstün bir performans sergilemiştir. Sağlam bir makroekonomik strateji, tutarlı finans politikaları ve köklü yapısal reformlar, bir yandan Türkiye’nin ekonomisini küreselleşen dünyaya entegre etmesini sağlarken bir yandan

devamını oku