Türk savunma ve havacılık sanayii son on yılda kapsamlı bir dönüşüm geçirmektedir. Son yıllarda yakaladığı benzersiz başarılarla Türkiye, günümüzde, savunma ve havacılık alanlarında en hızlı gelişen ülkelerden biridir. Birçok farklı girişimde bulunan, dünya ölçeğinde rekabet eden ürünler sunan ve uluslararası projelerde kilit roller üstlenen Türk savunma ve havacılık şirketlerinin deneyimi ve kaliteye verdikleri önem açıkça ortadadır. Türk şirketleri, nitelikli iş gücü ve üstün teknoloji altyapılarıyla, çok sayıda ülkeye yerel gereksinimlerini karşılayan küresel çözümler sunabilmektedir. Bu Türk şirketleri, özgün tasarım geliştirmekten yurt içi üretime, modernizasyondan modifikasyona, Ar-Ge çalışmalarından uluslararası projelere kadar savunma ve havacılık sektörünün pek çok kritik alanında faaliyet göstermektedir.
 
Yurt içi savunma sanayiinin altyapısının kurulduğu yıllarda tercih edilen çalışma yöntemi, uluslararası arenada ön plana çıkan ülke ve şirketlerle iş birliği yaparak ortak üretimde bulunmak şeklindeydi. Bu yaklaşım, ulusal savunma sanayiinin MİLGEM savaş gemisi, ALTAY ana muharebe tankı, hücum helikopterleri ve insansız hava araçları (İHA) gibi çok sayıda savunma projesini başarıyla yürütmesini sağlamıştır. Türkiye, bu deneyimlerden faydalanarak, ANKA insansız hava aracı, HÜRKUŞ kara saldırı uçağı, GÖKTÜRK uydusu, hafif sınıf genel maksat helikopteri ve savaş jeti gibi yerli projelere imza atmaya başlamıştır. Bunun yanında, bu programları destekleyecek bazı önemli alt sistemler ve teknolojilerin geliştirilmesi yolunda projeler başlatılmıştır. Günümüzde Türk savunma sanayii, geliştirdiği birçok yerli projenin de katkısıyla, olanakları, kalitesi ve yeterliliği açısından son derece gelişmiş bir konuma ulaşmıştır. Türk savunma sanayii hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır hem de yüksek rekabetin yaşandığı uluslararası savunma pazarının önemli oyuncuları arasındadır. Önemli ulusal savunma projelerinin tamamlanacağı önümüzdeki yıllarda Türk savunma sanayiinin yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki payı da artacaktır.
 
Türkiye savunmaya en yüksek harcama yapan ülkelerden biridir. 2016 yılında 15 milyar ABD doları tutarındaki savunma harcaması ile Türkiye dünyanın en büyük savunma bütçeleri arasında 17. sırada yer almıştır. Savunma sanayiinin iş hacmi son on yılda ikiye katlanarak 2016 yılı sonunda 6 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Türk havacılık ve savunma sektöründe son on yılda gerçekleşen gelişmeye paralel olarak, Türk şirketleri için ihracat ve uluslararası işbirliği fırsatları da artmıştır. Sektörün 2007 yılında 600 milyon ABD doları olan ihracatı 2016 yılında 2 milyar ABD dolarına yükselmiştir. Gelişmiş ve nitelikli üretim kapasitesi sayesinde, sektörün aldığı siparişlerin toplam tutarı 2016 yılında 12 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.
 
Türkiye, yıllar içinde sivil havacılık iş kolu için de ideal bir ortam haline gelmiştir. Havayolu şirketlerinin 2004 yılında 34 milyon olan yolcu sayısı 2017 yılında 193 milyona yükselmiştir. Havayolu filo büyüklüğü 162’den 540’a çıkarken, sivil uçak sayısı 2003 ve 2016 yılları arasında 626’dan 1.417’ye yükselmiştir. Aynı dönemde, sivil havacılık iş hacmi 2,2 milyar ABD dolarından USD 20 milyar ABD dolarına çıkmıştır. Türkiye sivil havacılık alanında bir merkez olmaya karar vermiştir. İstanbul’da inşa edilmekte olan yeni havalimanı, tamamlandığında yılda 200 milyon yolcu kapasitesi ve yaklaşık 350 destinasyona yapılacak uçuşlarla dünyanın en büyük havalimanı olacaktır.