Bugün dünyada pek çok ülke ekonomik kalkınmaya yardımcı olmak adına çeşitli teşvikler uygulamaktadır. Bu yöntemler genellikle doğrudan sermaye yatırımı, gayrimenkul alımı ya da doğrudan mevduat getirme şeklinde kendini göstermektedir. Türkiye’de de 2018 yılından itibaren benzer adımlar atılmış, belli kriterler dahilinde yabacılara vatandaşlık hakkı tanınmıştır. TPR müşterilerine Gayrimenkul satın alma ile vatandaşlık hakkı doğacak taşınmazları sunmaktadır.  
 
Türk Vatandaşlığının Gayrimenkul Alımıyla Kazanılması
Yatırım yoluyla yabancılara vatandaşlık 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller başlıklı 12. Maddesinin a bendinde düzenlenmiştir. Buna göre "Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan yabancılar, esleri ve 18 yasını geçmemiş çocukları, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirler." 
 
18 Eylül 2018 tarihli Resmî Gazetede yukarıda ifade ettiğimiz madde uyarınca kapsam ve tutarlar belirtilmiştir. Bu Sartlardan herhangi birini haiz yabancılar en az 250.000 USD değerinde gayrimenkul satın alma ve bu gayrimenkulü 3 yıl süreyle satmama şartı ile T.C. Cumhurbaşkanının kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilmektedir. 
 
Bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar;
 
1) Vergi sicil numarası alma,
2) Türkiye'de banka hesabı açma,
3) En az 250.000 USD değerinde Gayrimenkul bulma ve bu değeri resmi değerleme ölçümüne uygun şekilde belirleme,
 
Ayrıca yabancılar bu süreçte satın alabileceği taşınmazları;
-Tamamlanmış veya tamamlanmaya yakın olan, (Projeden konut alınabilir)
-Iskan ruhsatı verilmiş,
-Kat irtifakı veya tapu senedi hazır olan,
 
Şeklinde sıralayabiliriz. 
 
Yabancıların Türkiye'de gayrimenkul sahibi olma süreci
Yabancı gerçek ya da tüzel kişilerin gayrimenkul alımında yapmaları gereken ilk iş, ilgili taşınmazın sahibi ile ya da online olarak tapu müdürlüklerine ön başvuru yapmalarıdır. Bu başvuru yapıldıktan sonra gayrimenkulün devir işlemi için tarih belirlenir ve devir gerçekleşir.
 
Başvurunun içeresinde;
- Taşınmazın tapu senedi,
- Satın alacak yabancı kişinin pasaport ve fotokopisi (Yeminli Tercüman onaylı Türkçe Örneği ile)
- Gayrimenkulün bulunduğu belediyeden alınacak "Emlak Rayiç Değeri Belgesi"
- Konut ve işyerleri için zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi
- Satan kişinin 1 adet biyometrik fotoğrafı
-Satın alan yabancı kişinin 2 adet biyometrik fotoğrafı 
- Satın alan yabancının işlemleri bizzat yürütmesi durumunda ve Türkçe bilmemesi halinde yeminli tercüman olması zorunludur.
-Devir işlemlerinin vekalet ile yapılması halinde vekâletnamenin asli veya onaylı örneği
Olması gerekir.