Dicle ve Fırat nehirlerine ev sahipliği yapan Türkiye'nin tarım sektörü bugün antik Mezopotamya’nın zenginliğini yansıtmaktadır. Türkiye, elverişli coğrafi koşulları ve iklimi, geniş ekilebilir toprakları ve su kaynaklarının bolluğu ile tarım ve gıda alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak kabul edilmektedir.
 
Türkiye, ülkedeki çalışan nüfusunun yaklaşık %20’sine istihdam sağlayan ve 2016 yılında ülke GSYİH’sinin % 6,1’ini oluşturan güçlü bir tarım ve gıda endüstrisine sahiptir. Sektörün GSYİH’ye olan mali katkısı 2002 ve 2016 yılları arasında %40 artış göstererek 2016 yılında 52,3 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.
 
Sektörü güçlü kılan özellikler arasında, ülkenin genç nüfusuyla ilintili olan pazar büyüklüğü, dinamik özel sektör ekonomisi, güçlü turizm geliri ve elverişli iklim koşulları yer almaktadır.
 
Türkiye, dünyanın en büyük 7. tarım üreticisi olmakla birlikte kuru incir, fındık, çekirdeksiz kuru üzüm/kuru üzüm ve kuru kayısı üretiminde dünya lideridir. Ülke aynı zamanda dünyanın önde gelen bal üreticileri arasında yer almaktadır. Türkiye, 2016 yılında 18,5 milyon ton süt üretimi gerçekleştirerek bölgesinde lider süt ve süt ürünleri üreticisi konumuna gelmiştir. Ülke aynı yıl 35,3 milyon ton tahıl, 30,3 milyon ton sebze, 18,9 milyon ton meyve, 1.9 milyon ton kümes hayvanı eti ve 1,2 milyon ton kırmızı et üretimi gerçekleştirmiştir. Buna ek olarak, Avrupa'daki toplam bitki türü sayısı 11.500 iken, Türkiye’nin toplam 11.000 bitki türüne ev sahipliği yaptığı tahmin edilmektedir.
 
Söz konusu üretim hacmi, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (EMENA) bölgesindeki en büyük tarım ürünleri ihracatçılarından biri olarak Türkiye'nin açık ara pozitif ticaret dengesini korumasını sağlamaktadır. Türkiye 2016 yılında 190’I aşkın ülkeye 1781 tür tarım ürünü ihraç ederek 16,9 milyar ABD doları ihracat geliri elde etmiştir.
 
Türkiye, ayrıca tarım sektörünün önde gelen küresel oyuncuları nezdinde kendini bölgesel bir üs ve tedarik merkezi için tercih edilen bir seçenek olarak konumlandırmayı hedeflemektedir. Türkiye, sektördeki yatırımları teşvik etmek için potansiyel tarım ve gıda yatırımcılarına bir dizi teşvik sunmaktadır.
 
McKinsey and Co.'ya göre Türkiye, meyve ve sebze işleme, hayvan yemi, besicilik, kümes hayvancılığı, süt ürünleri, fonksiyonel gıda, su ürünleri yetiştiriciliği ve destek ürünleri (özellikle soğuk zincir dağıtımı, seracılık, sulama ve gübreleme) gibi tarım endüstrisinin alt sektörlerinde önemli yatırım fırsatları sunmaktadır.
 
Türkiye, tarım sektörü için 2023 yılı itibarıyla ulaşmayı planladığı hedefler doğrultusunda dünya genelinde en büyük beş üretici arasında yer almayı amaçlamaktadır. Türkiye'nin, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına yönelik vizyonu aşağıdaki diğer iddialı hedefleri de içermektedir:
 
  • Tarımsal gayrisafi yurt içi hasılayı 150 milyar ABD dolarına çıkarmak
  • Tarım ihracatını 40 milyar ABD dolarına yükseltmek
  • Sulanabilir alanı 5,4 milyon hektardan 8,5 milyon hektara çıkarmak
  • Balıkçılık alanında AB ile karşılaştırıldığında birinci sıraya yerleşmek