Türkiye Turizm Sektörü
 
Dünyanın en popüler 10. turizm merkezi olan ve 2017 yılında 38,6 milyondan fazla turisti ağırlayan Türkiye, turizm endüstrisinin gerek yerleşmiş gerekse gelişmekte olan alt sektörlerinde geniş yatırım fırsatları sunmaya devam etmektedir.
 
Elverişli konumu, mevcut potansiyeli, mega projeleri ve 2023 yılı için belirlediği iddialı hedefleriyle turizm sektörü, yatak kapasitesini aşan bir hızla büyümeye devam etmektedir. Son yıllarda ülkeye yapılan yatırımlarda dikkat çekici bir artış olmasına rağmen yeni girişimler için hâlâ büyük fırsatlar bulunmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, kültür turizminin yanı sıra bölgelerin karakteristik özelliği, tarihi ve kültürüyle de örtüşen ve giderek yaygınlaşan butik otel konsepti açısından değerlendirilmeyi bekleyen önemli bir potansiyel barındırmaktadır.
 
Türkiye turizm sektörüne ait bazı önemli veriler ve rakamlar şunlardır:
 
 • Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) verilerine göre, Türkiye 2016 yılında dünyanın en popüler 10. turizm merkezi olmuştur.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2017 yılında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 38,6 milyon iken, aynı yıl turizm sektörünün elde ettiği toplam gelir 26 milyar ABD dolarıdır.
 • Türkiye turizm endüstrisindeki büyüme son yıllarda küresel ortalamanın üzerinde gerçekleşmiş, endüstrinin cari açığının kapatılmasına doğrudan katkısı 2017 yılında %36 olmuştur.
 • 2017 yılı sonu itibarıyla ülkede 12.856 adet kayıtlı konaklama tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerin 9.186'sı ilgili belediyelerce verilmiş ruhsata sahipken, geri kalan 3.670 tesisin de turizm işletme belgesi bulunmaktadır. Bu tesislerin toplam yatak kapasitesi 1.482.492'nin üzerindedir.
 • Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 74.130 yatağı sağlayacak 281 projenin yapımı devam etmektedir.
 • İnanç turizmi alanında ise, Türkiye çeşitli büyük dinlere ait kutsal mekânların yer aldığı birkaç ülkeden biridir. Toplam 316 adet kutsal eserden 167'si İslam, 129'u Hristiyanlık ve 20'si Musevi dinine aittir.
 • Gelen yabancı ziyaretçi sayısı esas alındığında Antalya, Türkiye'nin en çok tercih edilen şehridir. 2017 yılında ülkeye gelen yabancı turistlerin %25'i tarafından ziyaret edilen Antalya'nın merkezi ile çevresindeki Kemer, Belek ve Kaş gibi beldelerde 500'den fazla 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı otel bulunmaktadır.
 • Türkiye'deki otel zinciri ve grubu sayısı 2001 yılından beri iki kat artarak günümüzde 165'e ulaşmıştır. Bu 165 zincirin Türkiye'de toplam 824 oteli bulunmaktadır. Bu zincir ve grup otellerinin %82'si yerli, %15'i yabancı, %3'ü ise yerli-yabancı ortaklıdır.
 • 7.200 km uzunluğunda kıyı şeridi bulunan Türkiye 454 adet mavi bayraklı plajıyla, 579 adet mavi bayraklı plajı bulunan İspanya'nın ardından 38 ülke arasında 2. sırada yer almaktadır. Türkiye'de ayrıca 22 adet mavi bayraklı yat limanı bulunmaktadır.
 • Türkiye, jeotermal turizm potansiyeli açısından dünyada ilk yedi ülke arasında yer alırken, 1.500 adet kaplıcayla Avrupa'da ilk sıradadır. Çeşitli kaplıca tesislerindeki toplam yatak kapasitesi ise 55.140'a ulaşmıştır.
 • Belek bölgesi, Türkiye'nin en önemli golf merkezi olarak öne çıkmaktadır. Belek, 15 golf sahası, 50.000 yatak kapasitesi ve 2 milyon gelen turist sayısı ile dünyanın en popüler turizm merkezleri arasındadır. Belek ayrıca 2008 yılında Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) tarafından Avrupa'nın En İyi Golf Destinasyonu seçilmiştir.
 • Forbes Travel tarafından 2017 yılı turizm verilerine dayanarak hazırlanan dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri listesinde İstanbul 6. sırada yer almıştır.
 • Turizm sektörü, 2023 yılı itibarıyla yılda 50 milyon turist ziyareti ve 50 milyar ABD doları gelir hedeflemektedir.
 • Türk hükümeti düşük hizmet ücretleri ve düşük vergi oranları gibi teşvikler sunarken bir yandan da turizm sektörünün büyümesini yavaşlatabilecek her türlü bürokratik engeli ortadan kaldırmayı hedefleyen politikalar izlemektedir.