Türkiye Cumhuriyeti, topraklarının büyük bölümü Anadolu'da yani Asya’da, küçük bir bölümü ise Balkan Yarımadası yani Avrupa’da yer alan bir ülkedir. Batıda Bulgaristan ve Yunanistan, Kuzeyde kara sınırı olarak Gürcistan, Doğuda Ermenistan, İran ve Azerbaycan, güneyde ise Irak ve Suriye ile komşudur. Karadeniz ve Akdeniz’e kıyısı olması sebebiyle bu denizlere sınırı olan pek çok ülke ile de komşu sayılır. 
 
Türkiye’nin üzerinde bulunduğu topraklar insanlığın bilinen en eski yerleşimlerine ev sahipliği yapmaktadır.  Hititler, Firigler, Lidyalılar gibi pek çok medeniyetin merkezi olan bu topraklar zaman içerisinde Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi pek çok medeniye ev sahipliği yapmıştır. Kurucu lider Atatürk ve arkadaşlarını kurduğu Türkiye Cumhuriyeti 1923’ten bugüne varlığı sürdürmektedir.  
 
Türkiye, başkanlık sistemiyle yönetilen demokratik, laik ve üniter bir anayasal cumhuriyettir. Resmî dili Türkçedir. Ülkenin ağırlıklı nüfusu etnik olarak Türklerden oluşsa da kadim bir coğrafya olmasından ve imparatorluk kökenine sahip olmasından dolayı bugün de pek çok farklı etnik kökene sahip insanın bir ara yaşadığı bir ülkedir. Nüfusunun büyük bölümü Müslümandır. Avrupa Konseyi, NATO, OECD, AGİT ve G-20 topluluklarına üye olan Türkiye, Batı dünyası içinde kendini siyasi ve politik olarak kendini konumlandırmıştır. 1963'te Avrupa Ekonomik Topluluğu ortak üyesi olmuş, 1995'te de AB Gümrük Birliği'ne katılmış ve Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerine 2005'te başlamıştır. Türkiye ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, İslam İş birliği Teşkilatı ve Ekonomik İş birliği Teşkilatı gibi örgütlerinde üyesidir. 
 
Türkiye, iki kıtada da toprağı bulunan bir Avrasya ülkesidir. Topraklarının %97'si Asya üzerinde bulunur ve bu kısım Anadolu ya da küçük Asya olarak adlandırılır. Kalan %3'lük kısım ise Avrupa kıtasında yer alır ve Doğu Trakya diye isimlendirilir. Marmara Denizi, Çanakkale ve İstanbul Boğazları iki kıtayı birbirinden ayıran sınırlar, su kanallarıdır.
 
Türkiye toprakları 36° ve 42° kuzey paralelleri ile 26° ve 45° doğu meridyenleri arasına yerleşmiştir. Toplam büyüklüğü 783.562 kilometre karedir. Bunu alanın 755.688 kilometre karesi Asya topraklarını oluştururken, geriye kalan 23.764 kilometre karesi Avrupa kıtasında yer alır. Yüzölçümü açısından dünyanın en büyük 37. ülkesidir. Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Batısında Ege Denizi, kuzeyinde Karadeniz ve güneyinde Akdeniz bulunmaktadır. Kuzeybatısında ise Marmara Denizi yer alır. Pek çok sırda dağ, plato ve ovaya sahip olan ülkede coğrafya her bölgede çeşitlilik gösterir. 
 
Denize kıyısı olan bölgelerde, özellikle kuzey bölgelerde sık ormanların olduğu, bol yağışın görüldüğü Türkiye’de iç taraflarda daha kurak bir iklim gözlemlenmektedir. Akdeniz ve ege sahillerinde orman örtüsünün kendini gösterdiği ülkede batı ve güney sahiller bahar ve yaz dönemlerinde görülen sıcak havanında etkisiyle turizm sektörümün daha çok geliştiği bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır.   
 
Türkiye’de yaşanan iklimleri kabaca değinirsek üç farklı iklim tipine rastlandığını ifade etmek doğru olur. Bunlarda ilki genel anlamda Ege Denizi ile Akdeniz kıyılarında görülen Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır, bitki örtüsü makidir. İkincisi Karadeniz kıyılarında görülen bir ılıman okyanus iklim tipi olan Karadeniz ikliminde her mevsim yağış görülmektedir, doğal bitki örtüsü ormandır. Son olarak ise iç kesimlerde görülen karasal iklimdir.  Bu iklimde yıllık ve günlük sıcaklık farkları yüksektir; yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Doğu bölgelerde, kışlar oldukça sert geçer. Doğu Anadolu'da sıcaklıklar −30 °C ve −40 °C'ye kadar düşebilir ve kar yılın en az 120 günü yerde kalır. 
 
Türkiye, 2021 yılında GSYİH (nominal) sıralamasında dünyada 20. sırada yer almaktadır. OECD ile G-20 büyük ekonomileri topluluklarının kurucu üyelerinden biridir. Türkiye’nin en büyük ticari ortakları sırasıyla Çin, Almanya, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleridir. Türkiye ekonomisinde otomotiv, gemi yapım, demir-çelik, beyaz eşya, bilişim, turizm, tekstil ve tarım sektörleri ekonomik büyüklük olarak ön plana çıkmaktadır.
 
Türkiye’de tüm vatandaşları içine alan kapsamlı bir Sosyal Güvenlik Sistemi uygulanmaktadır. Ülke vatandaşları ücretsiz ya da küçük ek ödemelerle tüm sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır. Sağlık Politikaları Sağlık Bakanlığı sorumluluğunda yürütülürken sağlık harcamalarının finansmanı %80 oranında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca Türkiye’de çok gelişmiş özel sağlık sigortası sektörü de faaliyet göstermektedir.      
 
Bir Çin vatandaşı, yatırım ya da yerleşim için neden Türkiye 
 
Türkiye, onu oluşturan Türk toplumunun seneler içerisinde ve farklı bölgelerde kurdukları değişik ülkelerin en sonuncusu ve en Batıdakidir.
 
Türkler tarih boyunca göçebe yaşamışlar ve bu göçebelik son elli yıl içerisinde daha fazla Avrupa’ya yönelik ve bireysel anlamda gerçekleşmiştir. Günümüzde Avrupa’nın büyük veya küçük her ülkesinde Türk topluluğu bulunmakta ve son dönemde ise hızla artmaktadır. Bu göçü mümkün kılan en önemli faktör ise Türkiye’nin bulunduğu konum itibariyle Avrupa’ya açılan bir kapı gibi Avrupa sınırında yer alması ve Avrupa Birliği ile son 30 yıldır yapılan birbirinden farklı ve Türklerin Avrupa’ya yerleşmesini kolaylaştıran değişik antlaşmalar sayesindedir.
 
Türkiye ülkesinin bir Çinli ailesi için yaşanabilir kılan avantajlarına gelecek olursak, 
Türkiye bulunduğu bölgede tarıma elverişli mümbit topaklara sahip nadide ülkelerin başında gelir. Çin mutfağının önemli öğesi olan her türlü sebzenin kolaylıkla yetiştirilebilen ve yaz ve kış için farklı sebzelerin ihtiyaç duydukları sıcaklık veya nem ortamının oluştuğu iklimleri yaşamaktadır.
 
Bununla beraber Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde kurulumu çok eskilere dayalı uluslararası okullar bulunur. Bu okullar Türk vatandaşlarına Avrupa ya da Amerika’daki standartlarda eğitim verip sonrasında öğrencilerini kendi ülkesinin sistemlerinde istihdamını kolaylaştıran programları uygular. 
 
Ayrıca tarih boyunca çeşitli uygarlıkların kurulumuna uygun koşullarından ötürü ev sahipliği yapmış olan Akdeniz’e en uzun kıyı sınırına sahip ülkelerin başındadır. Bu Türkiye’yi stratejik açıdan önemli kılmaktadır zira tahıl, kuru gıda vb. malzemelerin en çok yüklenip boşaltıldığı limanlardan biri olan Mersin limanı yine Akdeniz’e kıyı olmasıyla tüm Ortadoğu ve Arap dünyasına ticareti kolaylaştırıp, her türlü müşteriye erişime olanak sağlamaktadır.
 
Akdeniz ve Ege ikliminden ötürü yılın 12 ayı da uygun hava ve iklim koşullarıyla hayat kalitesinin yüksek olduğu, hava temizliğinin mümkün ve belli noktalarında insanların yüksek oksijen oranından ötürü tedavi niteliğinde hayat sürebilecekleri uygun koşullara sahiptir.
 
Yine bulunduğu bölge itibariyle Türkiye, Yunanistan ve İspanya ile birlikte tatil için en çok tercih edilen Akdeniz ülkelerindendir. Yaz ve Kış turizmi Türkiye ekonomisinin önemli yatırım alanlarını oluşturup ekonomisine ciddi katkı sağlamaktadır.
 
Türkiye, İstanbul gibi tüm Ortadoğu ve Avrupa ve Balkan ve Rus hinterlandına hitap eden merkezi pazarı barındırır. Arkeolojik buluntulara göre İstanbul Eminönü bölgesi bundan üç bin öncesine kadar da sürekli olarak bölge ülkelerin gelip mallarını pazarladıkları bir merkez olma özelliğini taşımıştır. Bu süreklilik İstanbul’u hala tüm bölgenin, en canlı ve hareketli merkezi yapmakla kalmayıp, en kıdemli ve en uygun koşullarına sahip ayrıca her türlü üretime uygun parça veya aksesuar teminini sağlayan bir merkez halinde tutmuştur.
 
Şunu belirtmek gerekir ki Türkiye de üretilen bir mal sadece nakliye süresi itibarıyla üç iş günü içerisinde Avrupa’nın tüm ülkelerine kolaylıkla ulaştırılabilir. İstanbul’da bölgedeki Rus, Balkan ve Avrupa ülkelerine günlük nakliyeler yapılmakta ve buralardan kolaylıkla küçük ölçekteki bir mal dahi ülkeler arası Gümrük Birliğinden faydalanarak adrese teslim edilebilmektedir.
 
Türkiye gerek içinde bulunduğu koşullar ile yahut bunlardan bağımsız sadece bulunduğu konum ile de yatırımı ve rahat bir hayatı her zaman vaat eden bir ülke olma özelliğini korur.