Makine imalatı, Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlayan önemli sektörlerden biri olmaya devam etmektedir. Sektör özellikle ara mal üretebilme ve inşaat, enerji, tekstil, tarım ve madencilik gibi önemli sektörlere girdi sağlaması sayesinde Türkiye'deki imalat sanayinin gelişiminde kilit rol oynamaktadır. Türkiye makine imalatı sektörü, Ar-Ge yoğun olması -- ülkede her yıl 450.000'in üzerinde mühendis mezun olmaktadır -- ve yüksek katma değer yaratması itibarıyla öne çıkmaktadır. Sektördeki ihracat/ithalat oranı %52’ye ulaşmış olup yerel kaynaklar, üretim seviyesindeki girdilerin yaklaşık %85'ini oluşturmaktadır.
 
  • Makine sektörünün toplam ihracatı 2005 yılında 5,2 milyar ABD doları iken, 2016 yılında 13,4 milyar ABD dolarına yükselmiştir.
  • 2005-2016 döneminde makine ihracatının yıllık büyüme oranı %9 olarak gerçekleşerek, aynı dönemde Türkiye'nin toplam ihracatındaki büyümeyi geride bırakmıştır.
  • Türkiye'nin toplam ihracatındaki %9’luk payıyla ülkenin en büyük 4. ihracat endüstrisi olan makine ürünleri 200'ün üzerinde ülkeye ihraç edilmektedir. İhraç edilen makine ürünlerinin %60'ı AB ülkeleri ve ABD'ye gönderilmektedir.
  • Makine sektörünün toplam ithalatı son on yılda yıllık ortalama %10,3 büyüme kaydederek 2016 yılında 26 milyar ABD dolarını aşmıştır. Bu tutar yerel pazardaki güçlü talebi yansıtmaktadır.
  • Makine imalatına yönelik doğrudan yabancı yatırım (DYY) girişi, Türkiye'nin çektiği toplam DYY miktarı için kayda değer bir kaynak oluşturmuş ve 2005-2015 döneminde imalat sektöründe gerçekleşen toplam DYY içinde yaklaşık %20 paya sahip olmuştur.
  • Makine imalatındaki Ar-Ge harcamaları 2014 yılında 600 milyon ABD dolarına ulaşarak Türkiye'nin toplam Ar-Ge harcamalarının neredeyse %10'unu oluşturmuştur.
  • Türkiye'nin makine sektöründeki rekabetçiliğini, uygun girdi maliyetleri ve güçlü destekleyiciler sağlamaktadır. Girdi maliyetleri; rekabetçi iş gücü maliyetlerini, makul fiyatlı ve güvenilir enerji kaynaklarını ve ülkenin jeostratejik konumuna dayalı lojistik avantajlarını içermektedir. Destekleyiciler arasında ise nitelikli iş gücü, geniş yatırım teşvikleri, inovasyon odaklı altyapı, güçlü tedarik havuzu ve yerel kümeler bulunmaktadır.