Türkiye'de Yaşam Bilimleri 
 
Sağlık sektörü ve ilgili endüstrilerin Türkiye'de stratejik öneme sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu endüstrilerin sosyal ve ekonomik etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu stratejik önem daha da iyi anlaşılabilir. Türkiye, Sağlık Bakanlığı tarafından 2004 yılında uygulamaya alınan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" ile sağlık reformları konusundaki kararlılığını göstermiştir. Söz konusu reformlar, ülkenin sağlık sisteminde önemli gelişmelere damga vururken, Ar-Ge yatırımları ve sağlık sektöründeki inovasyonlara yapılan yatırımlarla da desteklenmiştir.
 
Türkiye ilaç sektörüne ilişkin bazı önemli veriler ve rakamlar şunlardır:
 
 • Türkiye ilaç pazarı 2015 yılına göre %16,5 büyüyerek 2016 yılında 20,7 milyar TL değere ulaşmıştır. Aynı dönemde birim satışlar da %4,7 artarak 2,23 milyar olmuştur.
 • IMS ve Technavio tarafından hazırlanan raporlara göre, Türkiye “ilaç sektöründe yükselen” ülkeler sıralamasında ilk 20 ülke arasında yer almaktadır.
 • Türkiye ilaç pazarının 2016-2025 yılları arasında TL bazında yılda %11 büyümesi ve 2015 yılında 97 ABD doları olan kişi başına ilaç satış tutarının 2025 yılına kadar 128 ABD dolarına yükselmesi beklenmektedir.
 • Sektörde yaklaşık 300 ilaç şirketi faaliyet göstermektedir. Uluslararası standartlara uygun 67 üretim tesisi arasından 12’si çok uluslu şirketlere aittir.
 • Türkiye’de 3'ü çok uluslu şirketlere ait olan 12 adet ilaç hammadde üretim tesisi bulunmaktadır.
 • Sektörde yaklaşık 31.000 kişiye istihdam sağlanmakta ve 11.500'ün üzerinde ürün üretilmektedir.
 • 2011 yılında 610 milyon ABD doları olan ilaç ihracat hacmi, son beş yılda %41,4 artarak 2016 yılında 863 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.
 • Türk ilaç üreticileri 170'in üzerinde ülkeye ihracat yapmaktadır ve bu ticaretin büyük bir kısmı AB, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ve BDT ülkeleri ile gerçekleştirilmektedir.
 • Sektördeki yönetmelikler AB direktifleri ile uyumludur. 
 
Türkiye tıbbi cihaz sektörüne ilişkin bazı önemli veriler ve rakamlar şunlardır:
 
 • Türkiye tıbbi cihaz pazarının değeri 2016 yılında 2,3 milyar ABD dolarını aşmıştır.
 • Türkiye’de yaklaşık 1.000 adet tıbbi cihaz üreticisi bulunmaktadır. Tıbbi cihaz sektöründe İstanbul, Ankara ve Samsun'da kümeleşmeler görülmektedir.
 • Pazarın 2016-2020 yılları arasında TL bazında yılda %6,7 büyümesi beklenmektedir.
 • Toplam 41.000 yatak kapasiteli 29 yeni sağlık kampüsü projesi, sektördeki artan talebi önümüzdeki birkaç yıl içinde karşılayacaktır.
 • Tıp turizmi sektöründe 2008 yılında 74.000 olan turist sayısı 2016 yılında neredeyse 1 milyona ulaşmıştır. Sektördeki bu büyümenin tıbbi cihaz talebini daha da artırması beklenmektedir.
 • Tıbbi cihaz yönetmelikleri AB direktifleri ile uyumludur.